PL EN
ANALYSIS OF GROUNDWATER LEVEL CHANGES IN CLEARCUTTING AREA OF CHOSEN FOREST HABITATS
 
More details
Hide details
1
Institute of Land Reclamation, Environmental Development and Geodesy, Poznań University of Life Science, Piątkowska 94E, 60-694 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):59-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changes of the groundwater levels in the area of clearcutting in a swampy habitat and moist mixed broadleaved forest are analysed in the paper. The aim of the research is to evaluate the influence of clearcutting on the amount of changes in groundwater levels. The research was carried out in two forestries located on the southern tip of Greater Poland, belonging to Siemianice Experimental Forest Farm. The analysis is based on data from wells located in ash-alder swamp forest in Marianka forestry and moist broadleaved forest in Laski forestry. The research is based on the relation of groundwater levels in wells located in clearcutting and observation wells. The received relationship of groundwater levels helps estimate changes in groundwater table, depending on its depth before clearcutting. The research shows increases of groundwater levels in the area of clearcutting. Increments are significantly higher in moist broadleaved forest than in ash-alder swamp forest.
 
REFERENCES (22)
1.
Dubé S., Plamondon A.P. 1995. Relative importance of interception and transpiration changes causing watering-up after clearcutting on four wet sites. Man’s Influence on Freshwater Ecosystems and Water Use [Proceedings of a Boulder Symposium, July 1995]. IAHS Publ. no. 230, 113–120.
 
2.
Dubé S., Plamondon A.P., Rothwell R.L. 1995. Watering-up after clear-cutting on forested wetlands of the St Lawrence lowland. Water Resources Research, 31(7), 1741–1750.
 
3.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 1 września 2014 r., pos. 1153, pp. 26.
 
4.
Finnegan J., Regan J.T., Fenton O., Lanigan G.J., Brennan R.B., Healy M.G. 2014. The short-term effects of management changes on watertable position and nutrients in shallow groundwater in a harvested peatland forest. Journal of Environmental Management 142, 46–52.
 
5.
Hotta N., Tanaka N., Sawano S., Kuraji K., Shiraki K., Suzuki M. 2010. Changes in groundwater level dynamics after low-impact forest harvesting in steep, small watersheds. Journal of Hydrology 385, 120–131.
 
6.
Heikurainen L. 1967. Effect of cutting on the ground water level on drained peatlands. In: W.E. Sopper & E.S. Corbett (Eds.) Int. Symp. on Forest Hydrol (August 29-September 10), Pergamon Press, Oxford, 345–354.
 
7.
Henriksen A., Kirkhusmo L.A. 2000. Effects of clear-cutting of forest on the chemistry of a shallow groundwater aquifer in southern Norway. Hydrology and Earth System Sciences, 4(2), 323–331.
 
8.
Jaszczak R. 1999. Monitoring lasów. Wydawnictwo AR Poznań, pp. 212.
 
9.
Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 444.
 
10.
Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2001. Charakterystyczne stany wód gruntowych w glebach siedlisk leśnych w górnej partii zlewni Rowu Rakowskiego i ich związki ze stanami wody w cieku. Roczniki AR w Poznaniu, Leśn. 39, 135–148.
 
11.
Kosturkiewicz A., Czopor S., Korytowski M., Stasik R., Szafrański Cz. 2002. Stany wody gruntowej i siedliska w małej zmeliorowanej zlewni leśnej. Roczniki AR w Poznaniu, Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska, 338 (22), 41–53.
 
12.
McCaughey J.H. 1985. A radiation and energy balance study of mature forest. Boundary-Layer Meteorology 32, 1–24.
 
13.
Moore R.D., Wondzell S.M. 2005. Physical hydrology and the effects of forest harvesting in the Pacific Northwest: A review. Journal of American Resources Association, August, 763–784.
 
14.
Operat glebowo siedliskowy i fitosocjologiczny LZD Siemianice, 1999. Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo Leśnych Poznań.
 
15.
Plan urządzania lasu Nadleśnictwa Doświadczalnego Siemianice AR w Poznaniu, 1994. Katedra Urządzania Lasu Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 
16.
Radler K., Oltchev A., Panferov O., Klinck U., Gravenhorst G. 2010. Radiation and temperature responses to a small clear-cut in a spruce forest. The Open Geography Journal 3, 103–114.
 
17.
Raport o stanie lasów w Polsce 2013. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2014, pp. 103.
 
18.
Sławska M. 2006. Możliwość wykorzystania fauny glebowej w monitoringu ekosystemów leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej, Warszawa, t. 8. z. 4(14), 184–192.
 
19.
Sławski M. 2006. Co możemy zyskać pozostawiając kępy starodrzewu na zrębach zupełnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej, Warszawa, t. 8, z. 1 (11), 45–56.
 
20.
Swank W.T., Vose J.M., Elliott K.J. 2001. Long-term hydrologic and water quality responses following commercial clearcutting on mixed hardwoods on a southern Appalachian catchment. Forest Ecology and Management 143, 163–178.
 
21.
Trousdell K.B., Hoover M.D. 1955. A change in ground water level after clearcutting of loblolly pine in the Coastal Plain. Journal of Forestry 53, 493–498.
 
22.
Zielony R., Kliczkowska A. 2012. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa, pp. 356.
 
Journals System - logo
Scroll to top