PL EN
EVALUATION OF THE PRECISION OF STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) BASED ON YEARS 1954–1995 IN ŁÓDŹ
 
More details
Hide details
1
Department of Mathematics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka St. 53, 50-357 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):49-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper evaluates the accuracy of estimates of the Standardized Precipitation Index (SPI) using gamma, normal and log-normal distributions. In order to classify the above methods, the authors performed an analysis of the quality of theoretical distributions to empirical distribution, obtained on the basis of monthly precipitation sums during the vegetation season in a multi-year period 1954–1995 in Łódź.
 
REFERENCES (14)
1.
Abramowitz M., Stegun I.A. 1965. Handbook of mathematical formulas, graphs and mathematical tables. Dover Publications, New York.
 
2.
Angelidis P., Maris F., Kotsovinos N., Hrissanthou V. 2012. Computation of drought index SPI with alternative distribution function. Water Resource Manage., 26, 2453–2473,.
 
3.
Edwards DC., McKee TB. 1997. Characteristics of 20th century drought in the United States at multiple scales. Climatology Report 97-2, Department of Atmospheric Science, Colorado State University, Fort Collins.
 
4.
Gąsiorek E., Grządziel M., Musiał E., Rojek M. 2012. The comparison of standardized precipitation index (SPI) evaluated by gamma and normal distribution for monthly precipitation sums. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN 3/III 2012, 197–208.
 
5.
Gąsiorek E., Musiał E., Rojek M. 2014. Assessment of accuracy of precipitation index (SPI) determined by different probability distributions. Inżynieria Ekologiczna, 40, 92–99.
 
6.
Kaczmarek Z. 1970. Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii. Warszawa, WKiŁ.
 
7.
Krishnamoorthy K., Mathew T., Mukherjee S., 2008. Normal-based methods for a Gamma Distribution: prediction and tolerance intervals and stress-strenght reliability. Technometrics, February 2008, 50(1), 69–78.
 
8.
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. 1997. Rachunek prawdo-podobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN,.
 
9.
Łabędzki L. 2006a. Susze rolnicze, Zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, Rozprawy naukowe i monografie, No. 17.
 
10.
Łabędzki L, 2006b. O dwóch metodach wyznaczania wskaźnika suszy meteorologicznej SPI. Materiały XXXVI Seminarium Zastosowań Matematyki, 41–47.
 
11.
McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Proc, 8th Conf, Applied Climatology, 17-22 January 1993, Anaheim, California, 179–184.
 
12.
McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J. 1995. Drought monitoring with multiple time scales. Preprints 9th Conf, Applied Climatology, 15-20 January 1995, Dallas, Texas, 233–236.
 
13.
Thom H.C.S. 1958. A note on the gamma distribution. Monthly Weather Review, 86, 117–122.
 
14.
Wibig J. 2012. Warunki wilgotnościowe w Polsce w świetle wskaźnika standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 12, z. 2(38), 329–340.
 
Journals System - logo
Scroll to top