PL EN
GIANT MISCANTHUS AS A SUBSTRATE FOR BIOGAS PRODUCTION
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska St. 45E, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):139-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
One unconventional source of energy, which may be applied in numerous production and municipal processes, is energy accumulated in plants. As a result of photosynthesis, solar energy is transformed into chemical energy accumulated in a form of carbohydrates in the plant biomass, which becomes the material that is more and more sought by power distribution companies and individual users. Currently, a lot of research on obtaining biogas from energy crops is conducted. Corn silage is used most often, however, there is a demand for alternative plants. The experiment described in this article was conducted with the use of giant Miscanthus (Miscanthus Giganteus).
 
REFERENCES (24)
1.
Brudniak A., Dębowski M., Zieliński M. 2013. Oczyszczanie i wzbogacanie biogazu o zawiesinie popiołowo-wodnej. Inżynieria Ekologiczna, 32, 7–16.
 
2.
Dinuccio E., Balsari P., Gioelli F., Menardo S. 2010. Evaluation of the biogas productivity potential of some Italian agro-industrial biomasses Bioresource Technology, 101, 3780–3783.
 
3.
Gradziuk P. 2003a. Biogaz. In: Gradziuk P. (Ed.)Biopaliwa. Wyd. Wieś Jutra, 138–145.
 
4.
Gradziuk P. 2003b. Produkcja biomasy na cele nieżywnościowe jako perspektywiczny kierunek działalności gospodarstw rolniczych. Wieś Jutra 6, 34–62.
 
5.
Gradziuk P., Szmidt K. 1998. Techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Hod. Rośl. Nas. 2, 58–62.
 
6.
Grala at al. 2011. Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej wybranych roślin energetycznych. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, 1359–1371.
 
7.
Grzesik M., Romanowska-Duda Z., 2008. Ekologiczna utylizacja osadów ściekowych w produkcji roślin energetycznych. XIII Konferencja Naukowa Nowe Techniki i Technologie w Rolnictwie Zrównoważonym. 13–14.03.2008 Kielce, 33.
 
8.
Jeżowski S. 2001. Rośliny energetyczne – ogólna charakterystyka, uwarunkowania fizjologiczne i znaczenie w produkcji biopaliwa. Post. Nauk Rol. 2, 18–27.
 
9.
Jeżowski S. 2003. Rośliny energetyczne – produktywność oraz aspekt ekonomiczny, środowiskowy i socjalny ich wykorzystania jako ekobiopaliwa. Post. Nauk Rol. 3, 61–73.
 
10.
Kacprzak A. et al. 2012, Rośliny energetyczne jako cenny surowiec do produkcji biogazu. KOSMOS, Problemy Nauk Biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 61 (2), 281–293.
 
11.
Kazimierowicz J., Kazimierowicz Z. 2014. Agricultural biogas plants. In: I. Skoczko, J. Piekutin, A. Kłębek (Eds.) Environmental engineering – through a young eye. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 9, 115–143.
 
12.
Klimiuk E., Pokój T., Budzyński W, Dubis B. 2010. Theoretical and observed biogas production from plant biomass of different fibre contents. Bioresource Technology, 101, 9527–9535.
 
13.
Kopiński J., Matyka M., Madej A. 2011. Wpływ uwarunkowań przyrodniczych na opłacalność uprawy kukurydzy na biogaz. Roczniki Naukowe SERiA, 13(5), 35–38.
 
14.
Kościk B., Kowalczyk-Juśko A. 2004. Uprawa i wykorzystanie roślin wieloletnich na cele energetyczne. Pam. Puł. 132: 203–210.
 
15.
Ledakowicz S., Krzystek L., 2005. Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia 3, 165–183.
 
16.
Lewandowski W.M. 2007. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
17.
Majtkowski W. 1998. Przydatność wybranych gatunków traw typu C4 do upraw alternatywnych. Hod. Rośl. Nas. 2, 41–44.
 
18.
Romanowska-Duda Z., Grzesik M., Woźnicki P., Andrzejczak M., Warzecha D., 2007. Influence of various algal species on sunflower (Helianthus L.) seed germination and development. Acta Physiol. Plantarum Suppl., 103.
 
19.
Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M., Piotrowski K., 2009. Ecological utilization of sewage sludge in production of Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) biomass as the source of renewable energy. In: Kungolos A., Aravossis K., Karagiannidis A., Samaras P. (Eds.). Proc. of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos, 3, 1261–1266.
 
20.
Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M. 2010a. Dynamics of the metabolism in energy willow plants using sewage sludge. In: 20th International Conference on Plant Growth Substances, Tarragona, Hiszpania. PS 14–07, 136.
 
21.
Romanowska-Duda B.Z., Grzesik M., 2010b. Stimulation effect of sewage sludge and Cyanobacteria on development and metabolic activity of energy plants. Am. Soc. Plant Biol. & Canadian Soc. Plant Physiol. Plant Biol., Montreal, Kanada, pp. 530.
 
22.
Schulz W. 2004. From feedstock to feed - In processing for natural gas natural gas Network. Renowable Energy 7(3), 116–125.
 
23.
Sørensen Á., Teller P. J., Hilstrøm T., Ahring B. K., 2008. Hydrolysis of Miscanthus for bioethanol production using dilute acid presoaking combined with wet explosion pre-treatment and enzymatic treatment. Biores. Technol. 99, 6602– 6607.
 
24.
Zawadzka A., Imbierowicz M. i współaut., 2010. Inwestowanie w energetykę odnawialną. PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, Łódź, 169–184.
 
Journals System - logo
Scroll to top