PL EN
THE CONCEPT OF PHYTOMELIORATION OF OPEN AGRICULTURAL LANDSCAPE ON EXAMPLE OF WOLA IDZIKOWSKA VILLAGE
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Land Surveying, Cadaster and Photogrammetry, University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza Str. 55/18, 31-120 Krakow, Poland
 
2
Department of Environmental Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego Str. 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(2):163-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the project of land protection from erosion in Wola Idzikowska village. Because of the type of soils and topography, about 37% of the land is threatened by medium and strong water erosion. Due to the lack of windbreak barriers, 70% of the area is threatened by wind erosion. In Wola Idzikowska village in the years of 2004–2006 land consolidation was conducted. Anti-erosion protection systems were designed but never realized. The assessment of causes of this condition, as well as new system of anti-erosion phyto-control works have been done. Afforestation of about 4.1 hectares of land, mostly fallow lands and wastelands was designed. The possibility of introducing 7.60 kilometers of shelterbelts as a windbreak barriers was also shown.
 
REFERENCES (17)
1.
Economic and spatial assumptions for the project of consolidation 2005. Provincial Bureau of Surveying in Lublin. Typescript [in Polish].
 
2.
Kapica K., Obroślak R., Węgorek T. 1998. Plonowanie pszenicy ozimej w sąsiedztwie zadrzewienia śródpolnego na rędzinach w Nowosiółkach koło Chełma. Bibl. Fragm. Agronom. 4A. 361–369.
 
3.
Karg J., Karlik B. 1993. Zadrzewienia na obszarach wiejskich. Wyd. Zakł. Bad. Środow. Roln. i Lesn. PAN, Poznań.
 
4.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Koreleski K. 1997. Ochrona gruntów przed erozją w gospodarce przestrzennej. Roczniki AR w Poznaniu, CCXCIV. 195–202.
 
6.
Orlik T., Popławski E., Węgorek T. 1996. Plonowanie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w sąsiedztwie zadrzewień przeciwerozyjnych na rędzinach. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. „Ochrona Agroekosystemów Zagrożonych Erozją”. Cz. 1. IUNG Puławy, 65–74.
 
7.
Rybicki R., 2006. Zagospodarowanie gruntów zagrożonych erozją w świetle rolnictwa zrównoważonego. Inżynieria Rolnicza, 6, 231–239.
 
8.
Ryszkowski L., Życzyńska-Błoniak I. 1998. Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych przez bariery biogeochemiczne. In: L. Ryszkowski, S. Bałazy (Eds.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Zakł. Bad. Środ. Leśn. PAN. Poznań, 67–80.
 
9.
Siuta J. 2013. Fitomelioracja środowiska i krajobrazu niezbędnikiem cywilizacji. Inżynieria Ekologiczna, 34, 53–61.
 
10.
Weyssenhoff H. 2010. Zadrzewienia – stary sposób na nowe problemy. In: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. Red. S. Bałazy. Inst. Środ. Roln. i Leśn. PAN. Poznań, 139–144.
 
11.
Węgorek T. 2008. Biologiczne metody zmniejszania zagrożenia gleb erozją wodną (fitomelioracje). In: Problemy erozji gleb w procesie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich. Studia i Raporty IUNG-PIB. 10, 123–148.
 
12.
Węgorek T., Rybicki R. 2006. Wpływ budowy zadrzewienia śródpolnego na kształtowanie się pokrywy śnieżnej. Acta Agroph. 7(1), 165–273.
 
13.
Woch F. 2008. Urządzenioworolne metody zmniejszania zagrożenia erozyjnego gleb. In: Studia i Raporty IUNG-PIB, 10, 79–101.
 
14.
Zajączkowski K. 2005. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace Instyt. Bad. Lesn., Rozpr. i monogr. 4, IBL, Warszawa.
 
15.
Zajączkowski K., Tałałaj Z., Węgorek T., Zajączkowska B. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. Wyd. IBL, Warszawa.
 
16.
Ziemnicki S. 1967. Melioracje przeciwerozyjne. Wyd. PWRiL, Warszawa.
 
17.
Ziemnicki S., Mozoła R. 1966. Wprowadzanie zadrzewień przeciwerozyjnych. Wiad. IMUZ. T. VI, z. 3, 157–178.
 
Journals System - logo
Scroll to top