PL EN
THE POSSIBILITIES OF USING HEC-RAS SOFTWARE FOR MODELLING HYDRAULIC CONDITIONS OF WATER FLOW IN THE FISH PASS EXAMPLED BY THE POMIŁOWO BARRAGE ON THE WIEPRZA RIVER
 
More details
Hide details
1
Department of Hydraulic and Sanitary Engineering, Poznań University of Life Sciences, Piątkowska 94A Str., 60-649 Poznań, Poland
 
2
Institute of Construction and Geoengineering, Poznań University of Life Sciences, Piątkowska 94E Str., 60-649 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2016-04-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(2):81-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to analyse hydraulic conditions of water flow in a fish pass. The test facility is part of the Pomiłowo barrage in the commune of Sławno, Poland. The authors applied HEC-RAS software for modelling hydraulic parameters of the water flow in the fish pass. The data from field measurements was implemented in the software and calculations of changes in the water table in the fish pass were made. The results confirmed the usefulness of HEC-RAS software for estimating hydraulic parameters of water flow in a fish pass. HEC-RAS software enables to take into account the parameters responsible for the phenomena accompanying the flow through a fish pass. Selecting mathematical model parameters (coefficients) should be preceded by a multidimensional analysis of the facility. More precise information on hydraulics, hydrology and biology of the test fish pass are also required.
 
REFERENCES (18)
1.
Armstrong G., Aprahamian M., Fewings G., Gough P., Reader N., Varallo P. 2010. Environment Agency Fish Pass Manual. Environment Agency, Bristol.
 
2.
Bartnik W., Książek L., Wyrębek M. 2010. Hydrauliczne warunki występowania prądu wabiącego dla przepławek ryglowych. Polska Akademia Nauk, Kraków, No. 9, 123–132.
 
3.
Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński W. 2010. Ocena potrzeb i priorytetów, udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp, z o,o, w Poznaniu, Poznań.
 
4.
Bojarski A., Jeleński J., Litewka T,, Wyżga B, Zalewski J. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymywaniu rzek i potoków górskich. Wydawca Ministerstwo Środowiska Departament Zasobów Wodnych, Warszawa.
 
5.
Brunner G. 2010. HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual. U,S, Army Corps of Engineers Institute For Water Resources Hydrologic Engineering Center, Davis.
 
6.
Chaudhry M.H. 2008. Open-channel flow. Springer Science & Business Media.
 
7.
Franczak D., Nawrot-Wicher E., 2011. Instrukcja gospodarowania wodą (projekt). Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt, Poznań.
 
8.
Hämmerling M., Franczak D. 2012. Scenariusze rozwoju i badania hydrauliczne przepławek dla ryb. In: K. Borodako, M. Nowosielski (Eds.) Foresight w przedsiębiorstwach, Nauka - Technologia - Wdrożenie. Wydawnictwo IZ, Poznań, 33–44.
 
9.
Hämmerling M. 2015. Hydrologiczne i hydrauliczne charakterystyki przepławki dla ryb stopnia wodnego Pomiłowo na rzece Wieprzy. In: T. Kałuża i M. Hämmerling (Eds.) Problemy projektowania i eksploatacji przepławek dla ryb. Monografia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Kałuża T,, Tymiński T. 2013. Effect of Vegetation on Flow Conditions in the “Nature-like” Fishways.Rocznik Ochrony Środowiska, Vol. 15, 348–360.
 
11.
Kasperek R,, Wiatkowski M. 2008. Terenowe badania funkcjonowania przepławki dla ryb na zbiorniku Michalice. Rocznik Ochrona Środowiska, Vol. 10, 613–622.
 
12.
Książek L., Strużyński A., Leja M. 2011. Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu wody w przepławce biologicznej. Acta Scientarium Polonorum, 10(4), 17–30.
 
13.
Lubieniecki B. 2008. Przepławki i drożność rzek. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.
 
14.
Mokwa M. 2007. Przepławki dla ryb na stopniach regulacyjnych potoków górskich. Polska Akademia Nauk, Kraków, 4(2), 279–287.
 
15.
Mokwa M. 2010. Obliczenia hydrauliczne przepławek dla ryb. Acta Scientarium Polonorum, 9(2), 43–58.
 
16.
Program ochrony środowiska dla gminy Sławno, 2009. http://ug.slawno.ibip.pl/publi..., Nov. 2015.
 
17.
Radecki-Pawlik A. 2011, 2014. Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 
18.
Wyrębek M. 2013. Przepławki ryglowe, Jako element przywróceni ciągłości korytarz ekologicznego rzek silnie zmnienionych. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich, 3(I).
 
Journals System - logo
Scroll to top