PL EN
THE USE OF AHP METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE MOST ENVIRONMENTALLY BENEFICIAL VARIANTS OF BARRAGES
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Engineering, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, Poland
 
2
Department of Hydraulic Engineering, Poznan University of Life Sciences, Piątkowska 94A, 60-649 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2015-09-09
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):36-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents an attempt to apply the AHP (Analytic Hierarchy Process) method for the determination of the most beneficial concept of development of a barrage. The main focus of the analysis was the influence of the civil engineering structure on various elements of the environment. The AHP method was applied to analyse the influence of specific scenarios on environmental elements and on the overall objective. Basing on the analysis, local and global priorities were determined for individual elements of the created decision tree, which allowed us to select the most beneficial scenario. The scenarios referred to the existing hydraulic structures located on the rivers Głomia, Gwda and Prosna. In order to verify the obtained results, calculations of the consistency of the importance evaluations for specific criteria were performed.
 
REFERENCES (11)
1.
Adamus W., Łasak P., 2010. Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i Kredyt 41 (4), 73–100.
 
2.
Chudzińska N. 2009. Analiza procesu erozji dennej poniżej jazów piętrzących na wybranym odcinku rzeki Prosny. Praca magisterska, maszynopis.
 
3.
Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W., 2000. Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomi, 7–42.
 
4.
Fabisiak L. Ziemba P., 2011. Wybrane metody analizy wielokryterialnej w ocenie użyteczności serwisów internetowych. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, 28(656), 21–33.
 
5.
Franczak D. 2009. Odbudowa jazu Skórka, gm. Krajenka, pow. złotowski. Operat wodno prawny. Maszynopis. Biuro studiów i proj. bud. wod. „Hydroprojekt”, Poznań.
 
6.
Kubiak-Wójcicka K., Muszyńska J. 2011. Wyko-rzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na przykładzie EW Podgaje. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10, 371–373.
 
7.
Saaty T.L., 2004. Decision making the Analityc Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering 13(1), 1–35.
 
8.
Skorupka D., Duchaczek A., 2010. Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyj-nych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3(157). 54–62.
 
9.
Sterpejkowicz-Wersocki W., Bolt A. 2002. Jazy lewarowe na rzece Gwdzie. Inżynieria Morska i Geotechnika, 23(3), 162–165.
 
10.
Tułecki A. Król S., 2007. Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu. Problemy Eksploatacji, 2, 171–180.
 
11.
Wota A.K., 2005. Możliwość zastosowania metody AHP do oceny przydatności terenów problemowych dla rolnictwa. Acta Agraria et Silvestria. Sekcja Ekonomiczna, vol. XLIV/1, 409–416.
 
Journals System - logo
Scroll to top