PL EN
WATER RESERVOIRS UNDER CONSTRUCTION AS A RESULT OF THE ACTIVITIES OF “KONIN” AND “ADAMÓW” BROWN COAL MINES
 
More details
Hide details
1
Section of Reclamation, Department of Soil Science and Reclamation, Poznań University of Life Sciences, Brzozowa 51, 62-500 Konin, Poland
 
 
Publication date: 2015-11-03
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):138-143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Post-exploitation opencast pits constitute a final stage of mining activities and turning them into public utility facilities is taking place now by their water reclamation. They constitute basins without outflows with the depth of 15 to 69 m and areas ranging from 2.5 to 692 ha. The bottoms of these basins are situated in pyrite-containing Miocene formations. Products of Fe2S weathering comprise sulphuric acid and iron compounds – sulphate II and sulphate III. This study presents the basic parameters of the reservoirs constructed in the final opencast pits of the “Konin” and “Adamów” brown coal mine,s as well as the properties of the formations making up the bottoms of two water reservoirs under construction: Lubstów and Władysławów. It is evident from the performed investigations that these formations are characterised by very acid reaction and very high exchangeable acidity. The total sulphur content ranges from 446 to 962 mg·kg-1 of the ground and that of sulphate sulphur – from 71 to 187 mg·kg-1 of the ground. The chemism of these grounds will exert influence on the quality of water accumulating in the opencast pits during the initial period of their spontaneous flooding. Together with the increase of the capacity of these reservoirs, the contact of waters with boulder clays of the Warta River glaciation abounding in calcium compounds will increase and concentrations of calcium ions in the waters of the reservoirs will also grow.
 
REFERENCES (16)
1.
Gilewska M. 1997. Rekultywacja biologiczna gruntów pogórniczych w aspekcie wietrzenia dwusiarczków żelaza. Roczn. AR Poznań. CCXCIV, Melior. Inż. Środowiska 19, I, 7–19.
 
2.
Gilewska M., Otremba K. 2011. Geochemiczne właściwości gruntu pogórniczego zbudowanego z utworów mioceńskich. Nauka Przyroda Technologie, 5 (6), 106.
 
3.
Greinert H., Drab M., Greinert A. 2009. Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej Kopalni Węgla Brunatnego w Łęknicy. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 
4.
Kasztelewicz Z. 2010. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Monografia. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków.
 
5.
Katzur J., Liebner F. 1999. Untersuchungen zum Einflub mikrobiell katalysierter Redoxprozesseauf die Enntwicklung der Sicker-und Grundwasserqualität in den Kippenmassiven des Lustizer Braunkohlereviers. In: Krzaklewski (Ed.) Górnictwo odkrywkowe – Środowisko – Rekultywacja zeszczególnym uwzględnieniem KWB „Bełchatów”. Drukrol, Kraków, 5–19.
 
6.
Krzaklewski W., Kowalik S., Wójcik J. 1997. Rekultywacja utworów toksycznie kwaśnych w górnictwie węgla brunatnego. Monografia, Monos, Kraków.
 
7.
Polak K., Galiniak G. 2007. Wstępna ocena podatności zbiornika poeksploatacyjnego Pątnów na degradację. Górnictwo Odkrywkowe, 5-6, 181–185.
 
8.
Ratajczak T., Bahranowski K., Górniak K., Szydłak T., Wyszomirski P. 1995. Kopaliny towarzyszące. [In:] Stryszewski M. (Ed.) Eksploatacja selektywna węgla brunatnego i kopalin towarzyszących wraz z uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi i korzyściami ekologicznymi, 45–74.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz. U. 2002 Nr 165, poz. 1352).
 
10.
Różkowski K., Polak K., Cała M. 2010. Wybrane problemy związane z rekultywacją wyrobisk w kierunku wodnym. Górnictwo i Geoinżynieria, 4, 517–524.
 
11.
Schulze M., Boehrer B., Kuehn B. and Büttner O. 2002. Neutralisation of acidic mining lakes with river water. Verh. Intern. Verein. Limnol., 28, 936–936.
 
12.
Schulze M., Boehrer B., Duffek A., Herzsprung P., and Geller W. 2005. Introduction of river water as a tool to manage water quality in pit lakes. In: Loredo J. and Pendas F. (Eds.) Proceedings of thde 9th International Mine Water Association Congress. 273–279.
 
13.
Siera W. 2012. Zbiorniki poeksoploatacyjne Przykona, Janiszew, Bogdałów. Sesja naukowa „Bioróżnorodność terenów pokopalnianych rejonu konińskiego”. Muzeum Okręgowe w Koninie, 93–105.
 
14.
Skawina T., Zubikowska-Skawinowa 1964. Zagadnienia toksyczności i neutralizacji na rekultywowanych zwałowiskach KWB „Turów”. Węgiel Brunatny, 2, 135–142,.
 
15.
Spychalski W., Gilewska M., Otremba K. 2008. Uziarnienie i skład chemiczny gleby wytworzonej z gruntów pogórniczych KWB „Konin”. Roczniki Gleboznawcze, Vol. LIX, No. 2, 207–214.
 
16.
Staniszewski R., Jusik Sz. 2013. Wpływ zrzrutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2652–2665, .
 
Journals System - logo
Scroll to top