PL EN
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF SAMOŁĘSKIE LAKE WATERS
 
Więcej
Ukryj
1
Biosystems Engineering Institute, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, Poland
 
 
Data publikacji: 01-04-2016
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(2):108-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Samołęskie Lake is situated in the Poznań Lakeland in Greater Poland Voivodeship, Szamotuły County, Wronki District. The lake adjoins a little village of Samołęż of about 500 residents. The glacial waterbody of over 30ha acreage is a typical tunnel-valley lake having a maximum depth of over 22 meters. It predominantly serves fishing and recreation purposes offering a beach and a sailing center. Near the coastline (not in the direct vicinity) there is a farmland. The objective of the dissertation was to assess the quality of Samołęskie Lake waters that was delivered based on the studies carried out in spring and summer, when the waterbody demonstrates excessive fertility. The studies covered the analysis of the basic physical and chemical parameters of the lake water. The measurement was carried out on a fortnight basis by means of a measurement apparatus such as the photometer and the Secchi disc. The collected results are presented with the use of figures later in this paper, whereas their in-depth analysis allowed to compile and formulate conclusions. The results of studies and analyses lay the foundations to state that the quality of Samołęskie Lake waters requires continuous monitoring and application of remedial and rehabilitation measures.
 
REFERENCJE (22)
1.
Balcerzak W. 2009. Eutrofizacja wód stojących – prognozowanie i wpływ na technologię uzdatniania wody. Series: inżynierie środowiska, Kraków.
 
2.
Choiński A., Kaniecki A., 1996. Wielka encyklopedia geografii świata. Wody ziemi. Publ. Kurpisz s.c. Volume 4, Poznań, 39–40.
 
3.
Chojnacki J.C. 1998. Podstawy ekologii wód. Publishing House of Agricultural University of Szczecin, Szczecin.
 
4.
Harper D. 1992. Eutrophication of freshwaters: principles, problems and restoration. Chapman and Hall, London.
 
5.
Hillbricht-Ilkowska A. 1989. Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych – problemy, potrzeby, działania. Idee Ekologiczne, Ser. Szkice 13/7, 13–55.
 
6.
Kajak Z., 1998. Hydrobiologia - limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw.
 
7.
Kajak Z. 2001. Eutrofizacja jezior. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw.
 
8.
Kalff J. 2001. Limnology. Protice Hall, New Jersey.
 
9.
Kubiak J., Tórz A. 2005. Eutrofizacja. Podstawowe problemy ochrony wód jeziornych na Pomorzu Zachodnim. Słupskie Prace Biologiczne 2, 17–36.
 
10.
Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych, wyd. PWN, Warsaw.
 
11.
Lossow K. 1995. Zanikajace jeziora. Ekoprofit, 07/08, 40–45.
 
12.
Lossow K. 1998. Ochrona i rekultywacja jezior – teoria i praktyka. Idee ekologiczne. Ser. Szkice 13/7, 55–71.
 
13.
Lossow K., Gawrońska H. 1998. External input to Lake Wadag – effective and estimate loadings. Pol. J. Envir. Stud., 7(2), 95–98.
 
14.
Łaz M. 2011. Charakterystyka Jeziora Samołęs-kiego. BSc thesis. Poznań.
 
15.
Olszewski P. 1971. Trofia a saprobia. Zeszyty Naukowe WSR in Olsztyn Ser. C, Supl. 3, 5–14.
 
16.
Osuch E., Osuch A., Podsiadłowski S., Przybył J., Walkowiak R. 2015. Zmienność emisji gazów podczas aeracji pulweryzacyjnej. [In:] M. Lipiński, J. Przybył (Eds.) Aktualne problemy inżynierii biosystemów. University of Life Sciences Publishing House, Poznań, 44–52.
 
17.
Pliński M. 2009. Przyczyny i skutki zakwitów sinicowych. IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe “Toksyczne zakwity sinic w wodach słodkich i słonawych”. The Institute of Oceanography of the University of Gdańsk, Regionalne Centrum Sinicowe, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Gdynia, 4–8.
 
18.
Podsiadłowski S., Gołdyn R. 2009. Metody zrównoważonej rekultywacji jezior. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny 3/2009.
 
19.
Stańczykowska A. 1997. Ekologia naszych wód, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw.
 
20.
Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1978. Hydrobiologia, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw.
 
21.
Zdanowski B. 1983. Chlorophyll content and visibility of Secchi’s disc in 46 lakes. Ekol. Pol., 31, 333–352.
 
22.
Żmudziński I., Kornijów R., Bolałek A., Górniak A., Olańczuk-Neyman K,. Pęczalska A., Korzeniewski K. 2002. Słownik hydrobiologiczny. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw, 65–192.
 
Journals System - logo
Scroll to top