Wskaźniki:
12
MNiSW
120.9
ICV
 
 

 
1
Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
J. Ecol. Eng. 2017; 18(3):133–139
Data publikacji: 02-05-2017
DZIEDZINY:
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Adam Łukowski   
Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
Skopiuj link
Udostępnij