PL EN
INFLUENCE OF PRECIPITATION AND THERMAL CONDITIONS ON STARCH CONTENT IN POTATO TUBERS FROM MEDIUM-EARLY CULTIVARS GROUP
 
Więcej
Ukryj
1
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 
2
The Research Centre for Cultivar Testing in Słupia Wielka, 63-022 Słupia Wielka, Poland
 
 
Data publikacji: 09-09-2015
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):176-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The basis of this elaboration constituted data concerning mean starch content in nine medium-early cultivars of potato grown in six experimental stations belonging to COBORU (Research Centre for Cultivar Testing) in years 2010–2013. Using stepwise regression analysis the influence of thermal and precipitation conditions on starch content in potato cultivars was examined. Such analysis was performed for locations, years and particular cultivars. The analysis showed that starch content in tubers of medium-early potato cultivars depends more on precipitation than on thermal conditions. The relationship between starch content in tubers and precipitation and thermal conditions varied in different stations. In four stations (Karżniczka, Sulejów, Uhnin, Węgrzce) it depended on precipitation noted in August, in two (Uhnin and Słupia) – in July and in other two (Naroczyce and Słupia) – in June. Positive influence of temperature on starch content was noted only in August in Karżniczka. Starch content in tubers of Ametyst and Gawin cultivars depended on precipitation sum in August, Satina cultivar – in July, Oberon cultivar – in June and July, and Cekin, Finezja, Jurek, Stasia and Tajfun cultivars – on precipitation in July and August.
 
REFERENCJE (8)
1.
Boguszewska D., 2007. Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicznychw bulwach ziemniaka. Żywn. Nauka Technol. Jakość 5(54), 93–101.
 
2.
Bombik A., Rymuza K., Markowska M., Stankiewicz C., 2007. Variability analysis of selected quantitative characteristics in edible potato varieties. Acta Sci. Pol., Agricultura 6(3), 5–15.
 
3.
Kołodziejczyk M., 2014. Wpływ warunków opadowo-termicznych na skład chemiczny oraz wybrane parametry, jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Annales UMCS, sec. E., 3, 1–10.
 
4.
Leszczyński W., 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność, Nauka, Technol., Jakość., 4(25), 5–27.
 
5.
Puła J., Skowera B., 2004. Zmienność cech jakoś-ciowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agrophys. 3(2), 359–366.
 
6.
Roztropowicz S., 1989. Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu chemicznego bulw ziemniaka. Fragm. Agron., 1(21), 33–75.
 
7.
Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR 259, 219–228.
 
8.
Zarzecka K., Antolak M., Pszczółkowski P., 2004. Plonowanie dziesięciu średnio wczesnych odmian ziemniaka w warunkach Podlasia. Zesz Nauk AP, Rol. Siedlce, 65, 59–63.
 
Journals System - logo
Scroll to top