PL EN
REGIONAL RELATIONSHIPS OF MAXIMUM OUTFLOW IN THE UPPER BÓBR RIVER BASIN
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Environmental Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, Poland
Data publikacji: 03-11-2015
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):206–212
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper presents the results of the estimation of the runoff formation during floods events in the upper Bóbr River basin, including its left-sided tributary the Kwisa River. The analysis was carried out on the basis of historical maximum freshets recorded at 15 gauging stations located on the streams and rivers in the investigated area in multiyear 1970–2004. For all standardized freshets the basic parameters were determined: reduced maximum discharge, duration times and volumes for wave phases, rising and falling and for total wave. On the basis of these parameters the regional relationships of maximum outflow were determined for the Bóbr River basin. The obtained results are satisfactory, most of the relationships proved strong correlations, confirmed by high values of determination coefficients. Determined regional relations between the waves’ parameters give a view on the course of flood events and the maximum outflow formation in the basin and can be useful in engineering issues in the studied region.
 
REFERENCJE (4)
1.
Dubicki A., Kosierb R., Działa I., Wilk-Stawarz B., Głowicki B., Chudzik B., Bogucki J., Bogusz A., Tokarczyk T. 2013. Uwarunkowania hydrologiczno-meteorologiczne i hydrotechniczne Odrzańskiej Drogi Wodnej. [In:] Odrzańska Droga Wodna. Dolnośląskie Wydawn. Edukacyjne, Wrocław, 45–71.
 
2.
Gądek W. 2010. Fale hipotetyczne o zadanym prawdopodobieństwie przepływu w kulminacji. [In:] Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej. T. 1. Monografia Nr 68. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Warszawa, 177–186.
 
3.
Gądek W. 2014. Fale hipotetyczne dla zlewni niekontrolowanej. [In:] Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, t. 1, z. XX, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Warszawa, 139–149.
 
4.
Olearczyk D. 2001. Regionalne zależności przepływów maksymalnych w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Inżynieria Środowiska XII. Zesz. Nauk. AR Wrocław, No. 413, 159–186.