PL EN
THE EFFICIENCY OF POLLUTION REMOVAL FROM DOMESTIC WASTEWATER IN CONSTRUCTED WETLAND SYSTEMS WITH VERTICAL FLOW WITH COMMON REED AND GLYCERIA MAXIMA
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Environmental Engineering and Geodesy, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego Str. 7, 20-069 Lublin, Poland
 
2
Department of Biotechnology, Human Nutrition and Food Commodities, University of Life Sciences in Lublin, Skromna Str. 8, 20-704 Lublin, Poland
 
3
Water and Wastewater Management Students Scientific, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego St.r 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Data publikacji: 03-11-2015
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):110-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper presents the results of research on the effects of removing pollution from domestic wastewater in two beds of constructed wetland systems with vertical flow. Bed I was planted with common reed (Phragmites australis Cav. Trin. Ex Steud.), whereas bed II with Glyceria maxima (Glyceria aquatica L.). The surface of each of the beds amounted to 30 m2, and the hydraulic load of each of them amounted to 0.033 m3·m-2·d-1. The study showed very good results in the removal of most of the analyzed indicators of contamination, which were similar in both analyzed beds. They were, respectively: 91 and 93% – for total suspended solids, 96 and 98% – for BOD5, 96 and 94% – for CODCr, 88 and 86% – for ammonia nitrogen and 87 and 88% – for total phosphorus. Much smaller effects were reported with regard to total nitrogen removal – 55% in bed I with common reed and 54% in bed II with Glyceria maxima. The tested beds also eliminated the number of coliform bacteria and faecal coliform bacteria quite effectively. Average effects of the removal of coliform bacteria in bed I and II were 99.74%, in the case of faecal coliform 98.06% and 97.94% respectively. Values of basic indicators of contamination (total suspended solids, BOD5 and CODCr) in the wastewater discharged from the analyzed beds met the requirements of the Regulation of the Minister of the Environment of 2014. The test results obtained in the first year of operation of the analyzed beds show that neither of the applied plants significantly improves the results of contaminant removal.
 
REFERENCJE (22)
1.
Ávila C., Bayona J., Martín I., Salasc J., García J. 2015. Emerging organic contaminant removal in a full-scale hybrid constructed wetland system for wastewater treatment and reuse. Ecological Engineering, 7, 108–116.
 
2.
Chen Z.M., Chen B., Zhou J.B., Li Z., Zhou Y., Xi X.R., Lin C., Chen G.Q. 2008. A vertical subsurface – flow constructed wetland in Beijing. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 13(9), 1986–1997.
 
3.
Decamp O., Warren A. 2000. Investigation of Escherichia coli removal in various designs of subsurface flow wetlands used for wastewater treatment. Ecological Engineering, 14(3), 293–299.
 
4.
Gizińska M., Jóźwiakowski K., Pytka A., Marzec M. 2013. Wstępne badania nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w 4-stopniowej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 47–50.
 
5.
Haberl R., Perfler R., Mayer H. 1995. Constructed wetlands in Europe. Water Science and Technology, 32(3), 305–315.
 
6.
Jucherski A., Walczowski A. 2012. Wpływ wybranych makrofitów na skuteczność oczyszczania ścieków w stokowych złożach filtracyjnych gruntowo-roślinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 20(1), 115–124.
 
7.
Jóźwiakowski K., Korniłłowicz-Kowalska T., Iglik H. 2009. Estimation of sanitary status of sewage treated in constructed wetland systems. Sewage and waste materials in environment. Monograph. W. Sądej (Ed.) Contemporary problems of management and environmental protection. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Chapter 1, 7–21.
 
8.
Jóźwiakowski K. 2012. Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych. Monografia. Rozprawa habilitacyjna. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. PAN Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 1, 230.
 
9.
Kaseva M.E. 2004. Performance of a sub-surface flow constructed wetland in polishing pre-treated wastewater – a tropical case study. Water Research 38, 681–687.
 
10.
Lalke-Porczyk E., Swiontek-Brzezinska M., Donderski W. 2010. Rola oczyszczalni hydrobotanicznych w oczyszczaniu ścieków z terenów wiejskich. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, t. 10, z. 3(31), 119–127.
 
11.
Luederitz V., Eckert E., Lange-Weber M., Lange A., Gersberg R.M. 2001. Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wet-lands. Ecological Engineering, 18, 157–171.
 
12.
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M. 2005. Operation of multistage constructed wetlands systems in remporary climate. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. Ottenstein/ Austria, 4-7.IX.2005, Paper No: VI.05.
 
13.
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 35-40.
 
14.
Pawęska K., Pulikowski K., Strzelczyk M., Rajmund A. 2011. Osadnik gnilny – podstawowy element przydomowej oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, 43–53.
 
15.
PN-74/C-04620/00 Woda i ścieki. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne i zakres normy.
 
16.
PN-C-04615-05:1975P. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii grupy coli metodą fermentacyjną probówkową.
 
17.
PN-C-04615-07:1977P. Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii grupy coli typu kałowego (fekalnego) metodą fermentacyjną probówkową.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 
19.
Tomczuk B., Ochrymiuk D. 2012. Ocena efektywności gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków na podstawie wyników rocznego projektu badawczego. Inżynieria Ekologiczna, 28, 57–67.
 
20.
Warężak T., Sadecka Z., Myszograj S., Suchowska-Kisielewicz M., 2013. Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 1243–1259.
 
21.
Vymazal J. 2008. Constructed wetlands for wastewater treatment: A review. In: Sengupta M. and Dalwani, R. (Eds). Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference, 965–980.
 
22.
Vymazal J. 2010. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Water 2 (3), 530–549.
 
Journals System - logo
Scroll to top