PL EN
THE IMPACT OF SEWAGE TREATMENT PLANT ON THE AMOUNT OF HEAVY METALS IN WATER OF THE SUPRAŚL RIVER CATCHMENT AREA
 
More details
Hide details
1
Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska Str. 45A, 15-351 Białystok, Poland
 
 
Publication date: 2016-01-01
 
 
J. Ecol. Eng. 2016; 17(1):136-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of this study was to evaluate the effect of treated sewage flowing from sewage treatment plants located in the basin of the Supraśl river on the concentration and load of metals in river waters and its main tributaries. Three measuring- control points were chosen, on the river and its tributaries, located near Gródek, Sokółka and Dobrzyniewo. Selected points were located behind the discharge of treated wastewater from sewage treatment plants respectively – Gródek, Sokółka and Bialystok. The samples of treated sewage and water were collected in a period from May to November, once a month in 2014. Each individual sample was examined for the content of dissolved form of the following metals: Pb2+, Cu2+, Cd2+, Ni2+, Zn2+, Fe2+/3+. After taking into account water flow of the Biała, Sokołda and Supraśl in every month, metals loads expressed in mg·h-1, transported by the Supraśl and its tributaries waters were calculated. In the study monthly metals loads discharged into the Biała, Sokołda and Supraśl by sewage treatment plants in Białystok, Sokółka and Gródek were also calculated. The studies have shown the impact of metals load in treated wastewater on metals loads in waters of studied rivers based on the obtained correlation. Most of the searched relations between loafs of Pb2+ – r = 0,88; Cd2+ – r = 0,98; Fe2+/3+ – r = 0,45; Ni2+ – r = 0,55; Zn2+ – r = 0,86 were obtained in case of wastewater treatment plant in Gródek and Supraśl waters. In the study period we observed a diversity in concentration of Cd2+, Fe2+/3+, Ni2+ and Zn2+ in treated sewage and in river waters, which affected loads of this metals.
 
REFERENCES (13)
1.
Brykała D. 2009. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej, PAN IGiPZ, Warszawa.
 
2.
Brzóska M., Gałażyn-Sidorczuk M., Lewandowska I. 2007. Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód zalewu Dojlidy położonego na terenie Białegostoku – badania w latach 2006–2007. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych Nr 31, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 
3.
Deycard V.N., Schafer J., Blanc G., Coynel A., Petit J., Lancelucar L., Dutruch L., Bossy C., Ventura A. 2014. Contribution and potential impacts of seven priority substances (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb and Zn) to a major European Estuary (Gironde Estuary, France) from urban wastewater, Marine Chemistry, no. 167, 123–134.
 
4.
Duffy S.J., van Loon G.W. 2008. Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Florczyk H., Gołowin S. 1980. Metale ciężkie w wodach powierzchniowych, płynących Polski. Ochrona Środowiska nr 1.
 
6.
Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W. i in. 1999. Fizyko-chemiczne badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa.
 
7.
Kaniuczak J., Augustyn Ł., 2011. Zawartość jonów metali w wodach powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, Inżynieria Ekologiczna, nr 27, 33–45.
 
8.
Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E. 2012. Chemia środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
9.
Palapa T.M., Maramis A.A., 2015. Heavy metlas in water of stream near an amalgamation tailing ponds in Talawaan-Tatelu Gold Mining, North Sulawesi, Indonesia. Procedia Chemistry, no. 14, 428–436.
 
10.
Piekutin J. 2008. Ocena zanieczyszczenia płynących wód powierzchniowych na terenie powiatu białostockiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 35/35.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014, w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 
12.
Skorbiłowicz M. 2010. Czynniki i procesy kształtujące obieg składników mineralnych w wodach rzecznych zlewni górnej Narwi. Oficyna Wydawcza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
13.
Trawczyńska A., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2009. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach Górnej Bzury, Ochrona Środowiska i zasobów Naturalnych, nr 40, 491–496.
 
Journals System - logo
Scroll to top