PL EN
THE STUDIES OF METAL CONTENT IN PRECIPITATION WATER IN LUBELSKIE AND LUBUSKIE VOIVODESHIPS IN 2013
 
Więcej
Ukryj
1
The Voivodeship Inspectorate of Environmental Protection in Lublin, Obywatelska St. 13, 20-092 Lublin, Poland
 
2
Fundamentals of Technology Faculty, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka St. 38, 20-618 Lublin, Poland
 
 
Data publikacji: 09-09-2015
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(4):54-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
This paper presents the results of the studies of metal content in precipitation water in 2013, recorded at measuring points within Lubelskie and Lubuskie Voivodeships. It provides a detailed description of the method of collecting and analysing water samples in respect of light- and heavy-metal determination. Based on the results, a general assessment was made of the condition of the environment in the areas in question. Also, the sources of pollution in wet precipitation, and the effects of their introduction into the environment, were determined. It was found that the main pollution elements of precipitation water were linked to anthropogenic sources. The study also established that precipitation water, especially in the sparsely industrialised Włodawa region in the Lubelskie Voivodeship, had generally low pollution levels. It was also noted that in 2013, due to low total precipitation, the environmental impact of metal content was lower than in the preceding years.
 
REFERENCJE (17)
1.
Czyżyk F., Rajmund A. 2011. Ilości niektórych pierwiastków wnoszone do gleby z opadami atmosferycznymi w rejonie Wrocławia w latach 2002-2010. Inżynieria Ekologiczna, 27, 5–12.
 
2.
Daniszewski P. 2012a. The dynamics of concentration of selected chemical components of rainfalls in the Szczecin. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 5, 80–87.
 
3.
Daniszewski P. 2012b. The dynamics of concentration of selected chemical components of rainfalls in the Miedzyzdroje. International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 5, 72–79.
 
4.
Dz.U. 2014, poz. 1482. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
 
5.
Manual 1998. Manual for Integrated Monitoring International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air pollution Effects on Ecosystems, ICP IM Programme Centre Helsinki.
 
6.
Manual for the GAW Precipitation Chemistry Programme 2004: Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures, No 160.
 
7.
Manual Sampling and Analysis of Deposition 2004: Part VI, International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air pollution Effects on Forest.
 
8.
Moulia P.C., Mohanb S.V., Reddy S.J. 2005. Rainwater chemistry at a regional representative urban site: influence of terrestrial sources on ionic composition. Atmospheric Environment, 39, 999–1008.
 
9.
PN-ISO 5667-8: 2003. Jakość wody, pobieranie próbek, część 8: Wytyczne dotyczące pobierania opadu mokrego.
 
10.
Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013–2015. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Warszawa 2012.
 
11.
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2013 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Lublin 2014.
 
12.
Reimann C., De Caritat P., Halleraker J.H., Volden T., Ayras M., Niskavaara H., Chekushins V.A., Pavlovs V.A. 1997. Rainwater composition in eight arctic catchments in Northern Europe (Finland, Norway and Russia). Atmospheric Environment, 31(2), 159–170,.
 
13.
Sanusi A., Wortham H., Millet M., Mirabel P. 1996. Chemical composition of rainwater in Eastern France. Atmospheric Environment, 30(1), 59–71.
 
14.
Smoroń S, Twardy S., Janota D. 2006. Stężenia i ładunki niektórych składników mineralnych w wodach opadowych rejonu Podhala w latach 2002-2004. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 6, z. 2(18), 335–345.
 
15.
Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zielona Góra 2013.
 
16.
Walna B., Siepak J. 1995. Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ekologia i Technika, 3(6), 24–29.
 
17.
Wonga C.S.C., Lia X.D., Zhangb G., Qib S.H., Peng X.Z. 2003. Atmospheric deposition of heavy metals in the Pearl River Delta, China. Atmospheric Environment, 37, 767–776.
 
Journals System - logo
Scroll to top