PL EN
VARIABILITY OF VALUES OF PHYSICOCHEMICAL WATER QUALITY INDICES ALONG THE LENGTH OF THE IWONICZANKA STREAM
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Land Reclamation and Environmental Development, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24–28, 30–059 Kraków, Poland
 
 
Data publikacji: 03-11-2015
 
 
J. Ecol. Eng. 2015; 16(5):168-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
The paper aims at presentation of the effect of changes in the catchment area management on the value of water quality physicochemical indices along the length of the Iwoniczanka stream, which flows through Iwonicz-Zdrój, one of the oldest health resorts in Poland. Analyses of 14 water quality indices were conducted from November 2013 to May 2014 in five measurement points: two situated in the upper course of the stream – in forest areas, two located in the area of Iwonicz-Zdrój town, and one below the rural built-up area. On the basis of the conducted data analysis it was found that the mean values of pH, electrolytic conductivity, sulphates, calcium, total iron and manganese were increasing with the course of flowing water, as evidenced by the water enrichment in substances which had their sources in built-up areas. On average, the highest values of biogenic indices and chlorides but the lowest values of oxygen indices were registered immediately below the location of drain collector from the closed sewage treatment plant, which resulted in pollution of the analysed stream bed with the substances previously drained from the treatment plant. Water flowing through the forest areas had the maximum ecological potential in the built-up areas and due to phosphate concentrations it was classified to class II and then, due to self-purification, returned to the physicochemical parameters appropriate for class I water. The conducted hydro-chemical tests confirmed a significant negative effect of built-up areas on the quality of the flowing waters.
 
REFERENCJE (25)
1.
Aydin A. 2007. The microbiological and physico-chemical quality of groundwater in West Thrace, Turkey. Polish J. Environ. Stud., 16, 3, 377–383.
 
2.
Balcerzak W.P., Rybicki S.M. 2011. Ocena stopnia zagrożenia wody eutrofizacją na przykładzie zbiornika zaporowego w Świnnej Porębie. Ochrona Środowiska, 33, 4, 67–69.
 
3.
Bogdał A. Ostrowski K. 2007. Wpływ rolniczego użytkowania zlewni podgórskiej i opadów atmosferycznych na jakość wód odpływających z jej obszaru. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 7, 2a (20), 59–69.
 
4.
Bulut N.V., Bayram A., Gundogdu A., Soylak M., Tufekci M. 2010. Assessment of water quality parameters in the stream Galyan, Trabzon, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 165, 1–13.
 
5.
Glińska-Lewczuk K. 2002. Influence of an agricultural catchment on the functioning of river-lake system. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 484, 163–173.
 
6.
Grosbois C., Negrel P. Grimaud D., Fouillac C. 2001. An Overview of Dissolved and Suspended Matter Fluxes in the Loire River Basin: Natural and Anthropogenic Inputs. Aquatic Geochemistry, 7, 81–105.
 
7.
Hillbricht-Ilkowska A. 1994. Characteristic of water supplied by rivers and its influence on lake water in Suwalski Landscape Park. In: Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewki R.J., (Ed.) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Kom. Nauk. PAN ,,Człowiek i Środowisko”, 7, 163–170.
 
8.
Hus T., Pulikowski K. 2011. Content of nitrogen compounds in water flowing out of small agricultural catchments. Pol. J. Environ. Stud., 20, 4, 895–902.
 
9.
Kanownik W., Rajda W. 2011. Samooczyszczanie wody potoku Pychowickiego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 561, 81–91.
 
10.
Koc J., Glińska-Lewczuk K. 2004. Hydrochemical characteristics of spring water in young glacial area on the example of the Łyna River headwater. Journal of Elementology, 9 (1), 25–34.
 
11.
Kowalik T., Kanownik W., Bogdał A., Policht-Latawiec A. 2014. Wpływ zmian użytkowania zlewni wyżynnej na kształtowanie jakości wody powierzchniowej. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 16, 223–238.
 
12.
Kupiec J. 2010. Porównanie wyników bilansu fosforu w aspekcie monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 12, 785–804.
 
13.
Liberacki D., Szafrański Cz. 2008. Contents of biogenic components in surface waters of small catchments in the Zielonka Forest. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 10, 181–192.
 
14.
Ostrowski K., Bogdał A., Rajda W. 2005. Wpływ użytkowania wybranych mikrozlewni Pogórza Wielickiego na zawartość i sezonową zmienność cech fizyko-chemicznych w wodach odpływających. Zesz. Nauk. AR Kraków, 420, ser. Inż. Środ., 26, 9–19.
 
15.
Policht-Latawiec A., Bogdał A., Kanownik W., Kowalik T., Ostrowski K., Gryboś P. 2014. Jakość i walory użytkowe wody małej rzeki fliszowej. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 16, 546–561.
 
16.
Ripl W, Hildmann CH. 2000. Dissolved load transported by rivers as an indicator of landscape sustainability. Ecological Engineering, 14, 373–387.
 
17.
Rogers P. 1994. Hydrology and Water Quality. Changes in Land Use and Land Cover: A global perspective, Cambridge University Press. Cambridge.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Dz. U. Nr 258, poz. 1550.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. z 2014 r., poz. 1482.
 
20.
Sojka M., Siepak M., Zioła A., Frankowski M., Murat-Błażejewska S., Siepak J. 2008. Application of multivariate statistical techniques to evaluation of water quality in the Mała Wełna River (Western Poland). Environ. Monit. Assess., 147, 159–170.
 
21.
Smoroń S. 1998. Eutrophication of surface water as an influence of biogenic compounds penetration from the agriculture sources to the Environmental. Zesz. Eduk. IMUZ, 5, 57–70.
 
22.
Sobczyński T., Joniak T. 2013. The Variability and Stability if Water Chemistry in a Deep Temperate Lake: Results of Long-Term Study of Eutrophication. Pol. J. Environ. Stud., 22, 1, 227–237.
 
23.
Szalińska E., Dominik J. 2006. Water quality changes in the upper Dunajec Watershed, Southern Poland. Polish J. Environ. Stud., 15, 2, 327–334.
 
24.
Wiatkowski M., Paul L. 2009. Surface water quality assessment in Troja river catchment in the context of Włodzienin reservoir construction. Polish J. Environ. Stud., 18, 5, 923–929.
 
25.
Wiatkowski M., Rosik-Dulewska Cz., Gruss Ł. 2012. Profile of water quality indicatores changes in Stobrawa river. Infrastructure and Ekology of Rural Areas, 3/IV, 21–35.
 
Journals System - logo
Scroll to top