Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
Poz. 10 836, liczba punktów: 40.
SCImago Journal & Country Rank
Wskaźniki wg SCOPUS w roku 2019:
  • CiteScore: 1.50
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.9
  • Procent autocytowań: 10.9
  • H-index: 14

Wskaźniki wg Web of Science (2015–2019):
  • Liczba cytowań na publikację: 1.65
  • Liczba cytowań ogółem: 1887
  • Średnia roczna liczba cytowań: 314.50
  • Impact Factor wg Acadamic Accelerator: 0.79