Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
Poz. 10 836, liczba punktów: 40.

Wskaźniki wg SCOPUS (2018):
 • CiteScore: 0.80
 • SJR (SCImago Journal Rank): 0.256
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.674
 • Liczba cytowań ogółem: 372
 • Liczba publikacji: 465
 • Procent autocytowań: 17.1

Wskaźniki wg Web of Science (2015–2018):
 • Liczba publikacji ogółem: 652
 • h-index: 10
 • Liczba cytowań na publikację: 1.50
 • Liczba cytowań ogółem: 978
 • Średnia roczna liczba cytowań: 195.60