PL EN

Wskaźniki i punktacja

 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Liczba punktów: 70.

Wskaźniki wg SCOPUS w roku 2023:
  • H-index: 27
  • CiteScore: 2.7
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.663
  • Procent autocytowań: 10.1

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection (2013–2023):
  • H-index: 25
  • Całkowita liczba publikacji: 2495
  • Liczba cytowań na publikację: 3.47
  • Liczba cytowań ogółem: 8670
  • Średnia roczna liczba cytowań: 722,5
 
Journals System - logo
Scroll to top