Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
Poz. 10 836, liczba punktów: 40.

Wskaźniki wg Scopusa w roku 2018
  • CiteScore: 0.80
  • SJR (SCImago Journal Rank): 0.256
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.674
  • Total Cites: 372
  • Number of publications: 465
  • Percentage of journal self citationa: 17.1


  • Wskaźniki wg Web of Science Core Collection