PL EN
Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r.
Poz. 10 838, liczba punktów: 70.

Wskaźniki wg SCOPUS w roku 2021:
  • H-index: 24
  • CiteScore: 2.4
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.9
  • Procent autocytowań: 9.8

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection:
  • H-index: 20
  • Całkowita liczba publikacji: 1742
  • Liczba cytowań na publikację: 2.66
  • Liczba cytowań ogółem: 4640
  • Średnia roczna liczba cytowań: 464,0