PL EN
Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r.
Poz. 10 838, liczba punktów: 70.

Wskaźniki wg SCOPUS w roku 2020:
  • H-index: 20
  • CiteScore: 1.8
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.9
  • Procent autocytowań: 9.8

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection od roku 2013:
  • H-index: 16
  • Całkowita liczba publikacji: 1460
  • Liczba cytowań na publikację: 2.17
  • Liczba cytowań ogółem: 3175
  • Średnia roczna liczba cytowań: 352.78