Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
Poz. 10 836, liczba punktów: 40.

Wskaźniki wg SCOPUS w roku 2018 oraz prognozowane w roku 2019
 • CiteScore: 0.80 / 1.60
 • SJR (SCImago Journal Rank): 0.256 / 0.50
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.674 / 1.0
 • Liczba cytowań ogółem: 372 / 886
 • Liczba publikacji: 465 / 343
 • Procent autocytowań: 17.1 / 15.0

Wskaźniki wg Web of Science (2015–2019):
 • Liczba publikacji ogółem: 995
 • h-index: 11
 • Liczba cytowań na publikację: 1.34
 • Liczba cytowań ogółem: 1280
 • Średnia roczna liczba cytowań: 222.67
 • Prognozowany Impact Factor: 1.479