PL EN
Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r.
Poz. 10 838, liczba punktów: 70.

Wskaźniki wg SCOPUS w roku 2022:
  • H-index: 24
  • CiteScore: 2.5
  • SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 0.663
  • Procent autocytowań: 10.1

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection (2013–2022):
  • H-index: 22
  • Całkowita liczba publikacji: 1987
  • Liczba cytowań na publikację: 3.1
  • Liczba cytowań ogółem: 6109
  • Średnia roczna liczba cytowań: 555,4